หน้าแรก บทความ กิจกรรม Gallery AutoGirl Webboad Contact Us SiteMap
    - š¹
    Wallpaper
    Clip Vdo
  
  
  
  
  
  
  
 ประกาศ ซื้อ-ขายประกาศ ซื้อ-ขายประกาศ ซื้อ-ขาย << บทความทั้งหมด  
  

ลักษณะเครื่องยนต์


เครื่องยนต์ เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกลใช้ขับเคลื่อน ซึ่งเรียกว่าเครื่องยนต์ทางความร้อน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท


เครื่องยนต์ทางความร้อน มี 2 แบบ คือ
     1. เครื่องยนต์สันดาปภายใน
     2. เครืองยนต์สันดาปภายนอก

     เครื่องยนต์ทั้ง 2แบบนี้ สามารถแยกออกได้ตามตารางข้างล่างดังนี้เครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ ต้องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เพราะว่าต้องติดตั้งในที่ที่จำกัด เครืองยนต์สามารถผลิตกำลังขับและรอบได้สูงอีกต้องใช้งานง่าย และมีเสียงดังน้อยที่สุด  ด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน ปัจจุบัน จึงเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์มากที่สุด
       เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
       ส่วนประกอบที่สำคัญ


 1. เสื้อสูบ (CYLINDER BLOCK)โครงสร้าง ทำจากโลหะหรือโลหะผสม ปกติจะมีขอบสันบนผนังส่วนนอกของมันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยระบายความร้อน เสื้อสูบประกอบด้วยกระบอกสูบหลาย ๆ ชุด ซึ่งมีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น และลงอยู่ภายใน ส่วนบนของกระบอกสูบถูกผนึกด้วยฝาสูบ ซึ่งผนึกแน่นด้วยปะเก็นฝาสูบซึ่งอยู่ระหว่าง เสื้อสูบและฝาสูบห้องเพลาข้อเหวี่ยงจะอยู่ส่วนล่างของเสื้อสูบ รอบ ๆ กระบอกสูบ ถูกหล่อเย็นด้วย
น้ำหล่อเย็นและจะมีช่องผ่านของน้ำมันหล่อลื่นอยู่ด้วยภายในเสื้อสูบยังประกอบด้วยกระบอกสูบ ซึ่งเป็นที่ ๆลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง ส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศจะต้องไม่รั่วไหล และความต้านทานของความฝืด ระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ จะต้องต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นกระบอกสูบจะต้องผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ฝาสูบ (CYLINDER HEAD)    ฝาสูบติดตั้งอยู่เหนือเสื้อสูบ ส่วนที่ซ่อนอยู่เป็นห้องเผาไหม้ รวมกับกระบอกสูบและลิ้นฝาสูบ ต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิ และกำลังสูงสุดที่จะเกิดขึ้น จากการทำงานของเครื่องยนต์ได้ด้วยเหตุนี้ฝาสูบ จึงทำมาจากเหล็กหล่อหรือโลหะผสมอลูมิเนี่ยม ซึ่งประสิทธิภาพหล่อเย็นได้ดีกว่าเหล็กหล่อ ฝาสูบยังประกอบไปด้วย เสื้อน้ำหล่อเย็น ซึ่งประกบตรงกับเสื้อน้ำหล่อเย็นบนเสื้อสูบ นอกจากนี้ยังใช้หล่อเย็นฝาสูบแล้ว ยังหล่อเย็นหัวเทียนด้วย

3. ลูกสูบ (PISTON)

    - โครงสร้าง
    ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นและลงภายในกระบอกสูบ เพื่อดำเนินกลวัตรในจังหวะประจุไอดี อัดส่วนผสมจุดระเบิด และคายไอเสียหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของลูกสูบก็คือรับแรงกดดันจากการเผาไหม้และ้ส่งกำลังนี้ไปสู่เพลาข้อเหวี่ยงโดยผ่านก้านสูบ ลูกสูบนั้นยังได้รับความร้อนและอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่กระทำอยู่ตลอดเวลาและ จะต้องสามารถคงทนต่อการทำงานที่รอบสูงเป็นเวลานานๆได้ ลูกสูบโดยปกติทำมาจาก
โลหะผสมอลูมิเนียม ซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่นชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ ของลูกสูบมีแสดงอยู่ในภาพประกอบด้านล่างนี้ - ระยะช่องว่างของลูกสูบ (ระยะห่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ)
            เมื่อลูกสูบถูกทำให้ร้อนชื้น มันจะขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เป็นผลให้เส้นผ่าศูนย์กลางขยายเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ในเครื่องยนต์ทุกเครื่องจึงมีระยะช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบที่เหมาะสมในที่อุณหภูมิห้อง (25 ํ ช,77 ํ ฟ) ระยะนี้เรียกว่าระยะช่องว่างลูกสูบ ระยะช่องว่างลูกสูบนี้จะผกผันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต์ แต่ระยะตามปรกติจะเริ่มจาก 0.02 ถึง 0.12 มม. (0.0008 ถึง 0.0047 นิ้ว) ลูกสูบจะมีลักษณะเรียวเป็นเทเปอร์เล็กน้อย คือระยะเส้ยผ่าศูนย์กลางมีหัวลูกสูบจะเล็กกว่าส่วนล่างของของลูกสูบเล็กน้อย ดังนั้นระยะช่องว่าง ของลูกสูบจึงกว้างมากที่สุดที่หัวลูกสูบ และแคบที่สุดที่ส่วนล่างของลูกสูบ

         สำคัญ
         ระยะช่องว่างของลูกสูบมีจุดที่วัดแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องยนต์ดูคู่มือการซ่อมประกอบเพื่อหาจุดที่วัดระยะช่องว่างลูกสูบระยะช่องว่างลูกสูบนี้มีความสำคัญมาก เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีสมรรถนะที่ดีขึ้น ถ้าหากว่าระยะช่องว่างมีน้อย จะทำให้ไม่มีระยะช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบเมื่อลูกสูบร้อนขึ้นจะเป็นเหตุให้ลูกสูบติดกับกระบอกสูบได้ ซึ่งจากผลนี้สามารถทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้ ถ้าหากว่าระยะช่องว่างมากเกินไป ในทางตรงกันข้ามกำลังดันที่เกิดจากการเผาไหม้ และแรงดันของแก๊ส
ที่เผาไหม้จะตกลง ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง                   


  - แหวนลูกสูบ (PISTON RING)
                  แหวนลูกสุบจะถูกประกอบไว้ในร่องแหวนลูกสูบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของแหวนลูกสูบจะใหญ่กว่าลูกสูบเองเล็กน้อยเมื่อประกอบเข้ากับลูกสูบคุณสมบัติในการยืดและหดตัวของแหวนทำให้มันขยายตัวเพื่อที่จะแนบให้สนิทกับผนังกระบอกสูบ แหวนลูกสูบต้องทำด้วยโลหะที่ทนต่อการสึกหรอสูงจำพวกเหล็กหล่อพิเศษชุบโครเมี่ยม เพื่อว่าแหวนลูกสูบจะไม่ขูดให้กระบอกสูบเป็นรอยจำนวนแหวนลูกสูบแปรผันไปตามชนิดของเครื่องยนต์ โดยปรกติจะมีจำนวนสามถึงสี่แหวนต่อลูกสูบหนึ่งลูก                 แหวนลูกสูบมีหน้าที่ที่สำคัญสามประการคือ ทำหน้าที่ป้องกันส่วนผสมอากาศและเชื้อเพลิงรั่วออกจากช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ กับห้องเพลาข้อเหวี่ยง ในระหว่างจังหวะอัดและจุดระเบิดหน้าที่ที่สองคือป้องกันน้ำมันเครื่องที่หล่อลื่นด้านข้างของลูกสูบกับกระบอกสูบ มิให้เล็ดรอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ หน้าที่สุดท้ายคือ ถ่ายเทความร้อนจากลูกสูบไปสู่ผนังกระบอกสูบ เพื่อช่วยให้ลูกสูบเย็นลง              1) แหวนอัด
                  แหวนอัดนี้ป้องกันการรั่วของส่วนผสมอากาศและเชื้อเพลิงและแก๊สที่เกิดจากห้องเผาไหม้ระหว่างจังหวะอัด และจุดระเบิดมิให้ลงสู่ห้องเพลาข้อเหวี่ยงจำนวนของแหวนอัดนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์ โดยทั่วไปลูกสูบหนึ่งลูกจะมีแหวนอัดสองตัว ซึ่งเรียกว่า "แหวนอัดตัวบน" และ "แหวนอัดตัวที่สอง" แหวนอัดจะมีลักษณะเป็นเทเปอร์ ดังนั้นขอบล่างของมันจึงสัมผัสกับผนังกระบอกสูบ
การออกแบบเช่นนี้เพื่อให้เกิดการสัมผัสที่แนบสนิทกันเป็นอย่างดี ระหว่างแหวนและกระบอกสูบ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่กวาดน้ำมันเครื่องออกจากผนังกระบอกสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                สำคัญ
                แหวนลูกสูบจะมีหมายเลข"1" หรือ"2"อยู่บนตัวมัน หมายเลข"1" มีความหมายว่า แหวนตัวบนและหมายเลข "2" คือแหวนตัวที่สองดังนั้นการประกอบจึงต้องให้หมายเลขนี้หงายขึ้นด้านบน                2) แหวนกวาดน้ำมัน
                แหวนกวาดน้ำมันกวาด ทำให้เกิดฟิล์มของน้ำมันที่จำเป็นต่อการหล่อลื่นผิวระหว่างลูกสูบ และผนังกระบอกสูบ และกวาดน้ำมันส่วนที่เกินออก เพื่อป้องกันมิให้น้ำมันหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้แหวนกวาดน้ำมันบางครั้ง เรียกว่า แหวนที่สาม มีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ แหวนกวาดน้ำมันแบบรวมกับแบบสามชิ้น ซึ่งแบบสามชิ้นนั้นเป็นที่นิยมใช้มากกว่า                       (2.1) แบบรวม
                       แหวนกวาดน้ำมันแบบรวมนี้จัดให้มีรูน้ำมันไหลกลับ ที่มีขนาดเท่ากันอยู่โดยรอบมากมาย รวมทั้งรูน้ำมันก็ถูกจัดให้อยู่ตามร่องแหวนกวาดนี้ด้วยน้ำมันส่วนที่เกินจะถูกกวาดออก โดยแหวนกวาด โดยไหลเข้าไปในรูเหล่านี้ และไหลกลับเข้าสู่ด้านในของลูกสูบ                      (2.2) แบบสามชิ้น
                แหวนกวาดน้ำมันแบบสามชิ้นนี้ประกอบด้วย แผ่นกวาดด้านข้าง เพื่อกวาดน้ำมันส่วนเกินออกและตัวทางซึ่งดันให้แผ่นกวาดด้านข้างแนบสนิทกับ
กระบอกสูบ และร่องแหวน แหวนกวาด น้ำมันแบบสามชิ้นนี้ ทำหน้าที่เช่นเดียวกับแบบรวม                      (2.3) ช่องว่างปากแหวน
                      
     แหวนลูกสูบจะขยายตัวเมื่อร้อนในลักษณะเดียวกับลูกสูบ ด้วยเหตุนี้แหวนลูกสูบจึงมีปากตัดที่เดียว และเมื่อประกอบเข้าภายในกระบอกสูบจะเหลือช่องว่างที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างปากแหวน ระยะช่องว่างนี้จะแปรผันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง แต่ปกติจะอยู่ในช่วง 0.2ถึง 0.5มม. (0.008 ถึง 0.020 นิ้ว) ที่อุณหภูมิปกติ                      สำคัญ
                         ถ้าระยะช่องว่างปากแหวนมากเกินไป จะทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์ตกถ้าระยะปากแหวนแคบเกินไป สามารถทำให้เครื่องยนต์ติดได้ เพราะว่าปลายของแหวนจะติดกัน เนื่องจากการขยายตัวจากความร้อน ทำให้แหวนโก่งขึ้น ทำให้ผนังของกระบอกสูบชำรุด

        
 4. ก้านสูบ (CONNECTING ROD)
                ก้านสูบทำหน้าที่ต่อลูกสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง และถ่ายทอดกำลังไปสู่เพลาข้อเหวี่ยงปลายของก้านสูบที่ต่อกับลูกสูบ เรียกว่า ปลายเล็กส่วนปลายที่เหลือที่ต่อกับเพลาข้อเหวี่ยงเรียกว่าปลายใหญ่ข้อเพลาข้อเหวี่ยงที่หมุนด้วยความเร็วสูงในปลายใหญ่ ทำให้เกิดอุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันมิให้ ้เกิดการชำรุดจากความร้อนภายในปลายใหญ่จึงประกอบด้วยแบริ่ง ซึ่งหล่อลื่นด้วยน้ำมันและบางส่วน
ของน้ำมันนี้จะพุ่งออกจากรูน้ำมันเข้าไปภายในลูกสูบเพื่อให้ลูกสูบเย็น
        สำคัญ
                การประกอบก้านสูบต้องประกอบให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะทำให้ปิดรูน้ำมัน(อยู่ที่ด้านของลูกสูบ ที่ริมแรงะกระแทกโดยตรง) เพื่อป้องกันการประกอบผิด ก้านสูบแต่ละชุดจะมีเครื่องหมายในการประกอบอยู่ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องดังนั้นต้องทำการตรวจสอบ กับคู่มือการซ่อมอย่างละเอียด         5. เพลาข้อเหวี่ยง (CRANKSHAFT)
             แรงขับที่ใช้ในการขับเคลื่อนล้อของรถยนต์ ได้มาจากการเคลื่อนตัวขึ้นลงของก้านสูบและผลจากหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงเพลาข้อเหวี่ยงได้รับแรงจากลูกสูบและก้านสูบทำให้หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยเหตุนี้มันจึงทำจากเหล็กไฮเกร็ดผสมคาร์บอนซึ่งมีความทนต่อการสึกหรอสูง

          โครงสร้างของเพลาข้อเหวี่ยงดังภาพประกอบด้านล่าง


                                      


ข้อเจอร์นัลถูกรองรับด้วยแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงของห้องเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาข้อเหวี่ยงหมุนรอบข้อเจอร์นัลนี้ข้อเจอร์นัลแต่ละข้อมีแขนเพลาข้อเหวี่ยงประกอบอยู่ ข้อเพลาข้อเหวี่ยงติดตั้งอยู่บนเพลาข้อเหวี่ยงเยื้องศูนย์กับแกนของเพลาน้ำหนักถ่วงประกอบอยู่ดังรูป เพื่อลดแรงความไม่สมดุลย์ของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานที่เพลาข้อเหวี่ยงมีรูน้ำมันเพื่อใช้ส่งน้ำมันหล่อลื่นให้กับข้อเจอร์นัล แบริ่งก้านสูบ และสลักก้านสูบ

         6. ล้อช่วยแรง (FLY WHEEL)
             ล้อช่วยแรงทำด้วยเหล็กหล่อที่หนักยึดไว้ด้วยโบลท์เข้ากับปลายของเพลาข้อเหวี่ยง สำหรับรถที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบธรรมดาในจังหวะจุดจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ลูกสูบจะถ่ายทอดกำลังให้กับเพลาข้อเหวี่ยงเพียงจังหวะเดียวเท่านั้น เพระว่านอกจากจังหวะนี้แล้วในจังหวะอื่น ๆ กำลังจะสูญเสียไปเนื่องจากแรงเฉื่อยกับความฝืดล้อช่วยแรงจะยังคงแรงการหมุน (แรงเฉื่อย)ในระหว่างจังหวะอื่น ๆไว้ นอกเหนือจากจังหวะจุดระเบิด เพื่อทำให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบเรียบด้วยฟันเฟื่องที่อยู่รอบขอบวงเกลมของล้อช่วยแรงจะขบกับฟันเฟื่องขับของมอเตอร์สตาร์ท ในขณะที่เริ่มติดเครื่องยนต์ ในรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติล้อช่วยแรงนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์           ข้อมูลอ้างอิง
           "การสูญเสียจากแรงเฉื่อย" หมายถึงการสูญเสียกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะอัด ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ลูกสูบถูกดันให้เคลื่อนตัวขึ้นอัดส่วนผสมอากาศและเชื้อเพลิง
          แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง
          1.บทบรรยายทั่วไป
             เพลาข้อเหวี่ยงได้รับแรงกระทำอย่างรุนแรงจาก (แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้)ลูกสูบ และหมุนด้วยความเร็วที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้แบริ่งจึงจำเป็นต้องใช้รองรับระหว่างข้อเพลาข้อเหวี่ยงและเจอร์นัลและถูกหล่อลื่นด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันการยึดติดตายและลดการสูญเสียทางความฝืด
          2.ประเภทของแบริ่ง
             เพลาข้อเหวี่ยงและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่หมุนด้วยความเร็วสูงและภายใต้ภาระอันหนักหน่วงจะใช้้แบริ่งแบบรองรับนี้ ซึ่งแบริ่งแบบนี้ มีคุณสมบัติที่ดีต่อความทนทานต่อการสึกหรอ และประสิทธิภาพป้องกันการติดตาย แบริ่งแบบนี้ประกอบด้วยเปลือกนอกที่เป็นโลหะ และผิวหน้าของแบริ่งที่ทำด้วยโลหะชนิดอื่น ซึ่งสัมผัสอยู่กับเพลาข้อเหวี่ยงเปลือกโลหะมีขอบล็อคใช้เพื่อป้องกันแบริ่งไม่ให้หมุนแบริ่ง
แบบนี้มีการผลิตออกมาหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีชนิดของเนื้อวัสดุที่ทำผิวหน้าที่แตกต่างกัน โดยทั่ว ๆ ไปแล้วทำจากโลหะสีขาวโลหะเคลเมท หรืออลูมิเนียม               สำคัญ
               แบริ่งแต่ละอันจะมีหมายเลขแบริ่งประทับอยู่ เมื่อต้องการจะเปลี่ยนแบริ่งต้องเปลี่ยนแบริ่งให้มีหมายเลขตรงกับหมายเลขของเดิมที่ถูกเปลี่ยนวิธีการเลือกหมายเลขแบริ่ง ให้ศึกษาจากคู่มือการซ่อม
              1) โลหะสีขาว
                  โลหะสีขาวเป็นโลหะเคลือบด้วยดีบุก ตะกั่ว แอนติโมนี สังกะสีหรือสารเคลือบอื่น ๆมันมีการยึดเกาะได้ดี แต่เพราะว่ามันมีความแข็งแรงน้อย จึงมักถูกใช้ในเครื่องยนต์ที่รับภาระงานไม่มากนัก
              2) โลหะเคลเมท
                  โลหะเคลเมทเป็นผิวโลหะเคลือบด้วยทองแดง และตะกั่วผสมซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าและต้านทานการล้าตัวได้ดีเท่าโลหะสีขาว แต่มีการยึดเกาะตัวไม่ดีนัก ซึ่งโลหะเคลเมทใช้กับเครื่องยนต์รอบจัด และภาระงานหนัก
              3) โลหะอลูมิเนียม
                  ผิวหน้าอลูมิเนียมเป็นผิวโลหะซึ่งมีอลูมิเนียม และดีบุกผสมห่อหุ้มอยู่ มีประสิทธิภาพในการต้านทานการสึกหรอ และระบายความร้อนได้ดีกว่าทั้งโลหะสีขาวและกับโลหะเคลเมทซึ่งเป็นที่นิยมใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน

          3. ช่องว่างน้ำมันของแบริ่ง
              ผิวหน้าสัมผัสระหว่างแบริ่งที่อยู่กับที่กับเพลาข้อเหวี่ยงที่หมุนจำเป็นจะต้องมีน้ำมันจำนวนที่เพียงพอส่งไปหล่อลื่นเพื่อป้องกันการขัดสีกันโดยตรงของโลหะต่อโลหะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีช่องว่างที่เหมาะสมระหว่างแบริ่งกับเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งเพียงพอที่น้ำมันสามารถสร้างฟิล์มน้ำมันได้ ช่องว่างนี้เรียกว่า ช่องว่างน้ำมัน ซึ่งขนาดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องยนต์ แต่โดยทั่ว ๆ ไป
จะมีขนาดเริ่มจาก 0.02 ถึง 0.06 มม. (0.0008 ถึง 0.0024 นิ้ว)

                                      
                   
กลไกลิ้น


                   

             เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ประกอบไปด้วย จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด จังหวะคายไอเสีย แต่การทำงานของลิ้นมีเพียง 2 จังหวะเท่านั้น คือ จังหวะประจุไอดีและคายไอเสีย ดังนั้นการออกแบบกลไกลิ้น เพื่อให้ทำงานเช่นนั้นคือ เพลาลูกเบี้ยวหมุน 1รอบ ต่อการทำงานของลิ้นไอดี และลิ้นไอเสียที่เพลาลูกเบี้ยวหมุนรอบที่สองก็จะทำงานครบ 1 กลวัตร
             มูเลย์ไทม์มิ่ง จะประกอบติดอยู่ปลายหนึ่งของเพลาข้อเหวี่ยง ส่วนมูเลย์ไทม์มิ่งของเพลาลูกเบี้ยวก็จะยึดติดอยู่กับปลายด้านหนึ่งของเพลาลูกเบี้ยว เพลาลูกเบี้ยวไอเสียถูกขับด้วยเพลาข้อเหวี่ยงโดยสายพาน ส่วนเพลาลูกเบี้ยวไอดีถูกขับโดยเฟืองที่ถูกยึดติดกับเพลาลูกเบี้ยวไอดีและไอเสีย(สังเกตได้จากดังรูปข้างบน) จำนวนฟันของมูเลย์ไทม์มิ่งเพลาลูกเบี้ยว จะมีจำนวนมากเป็น
2 เท่าของมูเลย์ไทม์มิ่งเพลาข้อเหวี่ยง คือ เพลาลูกเบี้ยวหมุน 1 รอบ เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบการที่ลิ้นจะทำงานได้อย่างสมดุลย์ และถูกต้องตามจังหวะการทำงาน จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กลไกลิ้นจะแตกต่างกันแล้วแต่เครื่องยนต์ที่พลิตขึ้น จะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
             1. แบบเฟืองไทมมิ่ง
                                      

       กลไกขับลิ้น แบบเฟืองไทม์มิ่ง ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีกลไกลิ้นอยู่เหนือฝาสูบซึ่งเพลาลูกเบี้ยวอยู่ในเสื้อสูบอย่างไรก็ตามการใช้เฟืองไทม์มิ่ง การทำงานจะเกิดเสียงดังมากกว่าแบบโซ่ไทม์มิ่ง ด้วยเหตุนี้ วิธีการขับลิ้นแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์เบนซินสมัยใหม่

             2. แบบโซ่ไทม์มิ่ง             กลไกขับลิ้น แบบโซ่ไทมมิ่ง แบบนี้ใช้ในเครื่องยนต์ที่ใช้เพลาลูกเบี้ยวอยู่เหนือฝาสูบและเพลาลูกเบี้ยวคู่อยู่เหนือฝาสูบ เพลาลูกเบี้ยวจะถูกขับโดยโซ่ไทม์มิ่ง และจะถูกหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่อง ความตึงของโซ่จะถูกปรับตัวโดยตัวตั้งโซ่และมี ตัวดันโซ่คอยช่วยลดการสะเทือนของโซ่ เพลาลูกเบี้ยวที่ใช้โซ่เป็นตัวขับนี้จะทำงานเงียบกว่าแบบเฟืองไทมมิ่ง จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้เมื่อ
ไม่นานมานี้

             3. แบบสายพานไทมมิ่ง              กลไกขับลิ้น แบบสายพานไทมมิ่ง เพลาลูกเบี้ยวถูกขับด้วยสายพานแบบมีฟันแทนที่การใช้โซ่ไทม์มิ่ง สายพานนั้นจะทำงานได้เงียบกว่าโซ่ และไม่ต้องการการหล่อลื่น หรือการปรับตั้งความตึงอีกทั้งสายพานยังมีน้ำหนักน้อยกว่า วิธีการขับลิ้นแบบอื่น ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันนิยมใช้ในเครื่องยนต์เป็นส่วนมาก

         7. อ่างน้ำมันเครี่อง (OILPAN)
              อ่างน้ำมันเครื่อง ที่กล่าวถึง เป็นลำดับสุดท้ายในส่วนของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดังรูป              ส่วนล่างสุดของเสื้อสูบ เรียกว่า เพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งอ่างน้ำมันเครื่องถูกยึดติดอยู่และประสานด้วยปะเก็นเหลวหรือปะเก็นยางหรือปะเก็นกระดาษ อ่างน้ำมันเครื่องทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูป และมีแผ่นกั้นซึ่งทำหน้าที่กันน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ที่ก้นอ่างเมื่อรถไม่อยู่บนที่ระดับ และกันกระออก เมื่อมีการเหยียบเบรคในทันทีทันใด ทำให้ปั้มน้ำมันสามารถที่จะส่งน้ำมันไปหล่อลื่นได้ตลอดเวลา ส่วนการถ่ายน้ำมันเครื่องจะมีจุดถ่ายอยู่ส่วนล่างสุดของอ่าง
              หลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ   

                


               จังหวะประจุไอดี
               จังหวะนี้เป็นจังหวะซึ่งส่วนผสมของอากาศ และเชื้อเพลิงถูกดูดเข้าสู่กระบอกสูบซึ่งลิ้นไอดีเปิดในขณะที่ลิ้นไอเสียปิด ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนตัวลง สูญญากาศจะเกิดขึ้นในกระบอกสูบและส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงจะถูกผลักดันให้เข้าสู่กระบอกสูบโดยแรงดันบรรยากาศ
               จังหวะอัด
               ในจังหวะนี้เป็นจังหวะซึ่งส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงถูกอัดตัว ทั้งลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียปิดสนิทขณะที่เครื่องยนต์เคลื่อนจากจุดศูนย์ตายล่างสู่จุดศูนย์ตายบนส่วนผสมจะถูกอัดตัวทำให้ทั้งกำลังดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการจุดระเบิดเพลาข้อเหวี่ยงหมุนครบหนึ่งรอบเมื่อมันเคลื่อนถึงจุดศูนย์ตายบน
               จังหวะจุดระเบิด
               จังหวะนี้คือจังหวะที่เครื่องยนต์ผลิตกำลังในการขับเคลื่อนรถยนต์เนื่องจากก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนถึงจุดศูนย์ตายบนในจังหวะอัดหัวเทียนจะจุดประกายไฟให้กับส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงทำให้เกิดการลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วมากทำให้เกิดแรงดันของแก๊สดันลูกสูบให้เคลื่อนตัวลงซึ่งแรง
นี้คือกำลังของเครื่อง ยนต์นั่นเอง
               จังหวะคายไอเสีย
               ในจังหวะนี้แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกขับไล่ออกจากกระบอกสูบ ลิ้นไอเสียเปิดออกและลูกสูบจะเคลื่อนตัวขึ้นจากศูนย์ตายล่างสู่ศูนย์ตายบน ผลักดันให้แก๊สไอเสียออกจากกระบอกสูบเมื่อลูกสูบเคลื่อนถึงศูนย์ตายบนมันก็จะเริ่มต้นสู่จังหวะประจุไอดีอีกครั้ง จากที่อธิบายมาจนถึงจุดนี้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนสองรอบ และเครื่องยนต์ก็จะทำงานครบหนึ่งกลวัตร ประกอบด้วยสี่จังหวะ คือจังหวะประจุไอดีอัดส่วนผสม จุดระเบิดและคายไอเสีย ซึ่งเป็นการทำงานขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สี่จังหวะ
                ระบบหล่อลื่น
               เครื่องยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะที่เคลื่อนไหวอยู่มากมายซึ่งแต่ละชิ้นส่วนจะประกอบกันอยู่อย่างแน่นอน ชิ้นส่วนเหล่านั้นรวมถึงเพลาข้อเหวี่ยง ก้านสูบ และ ชิ้นส่วน
                กลไกลิ้น
                เมื่อเครื่องยนต์เริ่มต้นหมุน ความฝืดระหว่างชิ้นส่วนเหล่านี้ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังงานสึกหรอ รวมทั้งการยึดติดของเครื่องยนต์ อันเนื่องมาจากความร้อนจากการเสียดสี ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่นจึงถูกส่งไปยังชิ้นส่วนเหล่านั้น เพื่อป้องกันอาการอันไม่พึงปรารถนาเหล่านั้น ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นถูกส่งจ่าย
โดยระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์นั่นเอง ภาพด้านล่างแสดงการหล่อลื่นกลไกของเพลาขณะที่หมุน              บทบาทของน้ำมันหล่อลื่น
              1).น้ำมันหล่อลื่นจะสร้างเคลือบผิวน้ำมันเหนือผิวโลหะที่ติดกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกัน โดยตรงของโลหะ และยังลดการเสียดสีให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพือป้องกันการสึกหรอ และการเกิดความร้อน
              2).น้ำมันทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เย็นลง
              3).น้ำมันช่วยทำให้มีการป้องกันรั่วระหว่างลูกสูบ และกระบอกสูบได้อย่างเหมาะสม
              4).น้ำมันนำพาสิ่งสกปรกออกจากเครื่องยนต์
              5).น้ำมันป้องกันชิ้นส่วนจากการกัดกร่อน


              ประเภทของระบบหล่อลื่น
              น้ำมันถูกส่งจ่ายไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ได้หลายแบบ เช่น แบบแรงดันแบบวิดสาด และแบบรวม แบบวิดสาดกับแบบแรงดันเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะแบบแรงดันเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องยนต์ในปัจจุบัน ในระบบหล่อลื่นแบบแรงดัน น้ำมันถูกทำให้เกิดแรงดันโดยปั๊มน้ำมันแบบกลไกและส่งไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์                เส้นทางการไหลของระบบหล่อลื่นแบบแรงดัน ดังแสดงใน ภาพประกอบด้านล่าง                 ปั๊มน้ำมัน
                 ปั๊มน้ำมันดูดน้ำมันขึ้นจากอ่างน้ำมัน ทำให้น้ำมันมีแรงดันเพิ่มขึ้นและลงไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ ในบางครั้งปั้มจะถูกขับโดยเพลาข้อเหวี่ยงและในบางครั้งก็เพลาลุกเบี้ยวหรือสายพาน เป็นต้น ไส้กรองหยาบจะถูกติดตั้งอยู่ที่ทางเข้าของปั้มน้ำมันเพื่อกรองสิ่ง

ผู้โพสท์ ที่มา : http://www.phithan-toyota.com    วันที่ :  24-10-2008   11:35:58 view : 54,620   
#ความเห็นที่ 44
ได้ความรู้มากๆคับ ขอบคุณคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : noaln777email.com   ผู้โพสท์  28/01/2013 14:09:32

#ความเห็นที่ 43
ขอบคุณครับ ของผมไม่รู้เป๊นไรน๊อตยึดเพลาคลายข้อเหวียงขาดครึ่งเลย
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : somshay_18316@hotmail.com   ผู้โพสท์  24/08/2012 09:02:02

#ความเห็นที่ 42
ได้ความรู้มากเลยครับ พอดีเลยรถผมวางเครื่อง มิสซู ของเองนอกมา เทอรโบ 3k
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : เด็กช่างกล เทคนิคชลบุรี   ผู้โพสท์  24/02/2012 13:13:03

#ความเห็นที่ 41
การทำปั้มทำให้ควันมากเเละเครื่องเเรงจริงหรึอป่าวครับ แล้วถ้าผมจะทำต้องทำอย่างไรบางครับ แล้วมันจะส่งผลเสียกับเครื่องยนต์หรึอไม่ ตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : npd_285@hotmail.com   ผู้โพสท์  24/02/2012 13:06:52

#ความเห็นที่ 40
ดีครับ รุ้อะไรขึ้นมาบ้างละ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : bomwaroot@hotmail.com   ผู้โพสท์  04/08/2011 13:45:11

#ความเห็นที่ 39
ดีครับผมยก1jz vvtiอะครับตอนนี้รถไม่มีแรงอะครับ ผมอยู่สุโขทัยครับจะไปทำอู่ไหนดีครับพี่ๆ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : รุ่งโรจน์   ผู้โพสท์  24/07/2011 10:49:55

#ความเห็นที่ 38
ดี
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : กันต์   ผู้โพสท์  19/06/2011 13:46:23

#ความเห็นที่ 37
ปั๊มน้ำมัน ปั๊มน้ำมันดูดน้ำมันขึ้นจากอ่างน้ำมัน ทำให้น้ำมันมีแรงดันเพิ่มขึ้นและลงไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ ในบางครั้งปั้มจะถูกขับโดยเพลาข้อเหวี่ยงและในบางครั้งก็เพลาลุกเบี้ยวหรือสายพาน เป็นต้น ไส้กรองหยาบจะถูกติดตั้งอยู่ที่ทางเข้าของปั้มน้ำมันเพื่อกรองสิ่งสกปรกออกจาก น้ำมัน ปั๊มแบบเฟืองและปั๊มแบบโทรซอยด์ เป็นปั๊มสองแบบที่เป็นที่
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : muvxmuvxila@muvx.com   ผู้โพสท์  16/05/2011 07:29:36

#ความเห็นที่ 36
ถัามีการตอบคำถามจะดีมากครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : rian_dear@hotmail.com   ผู้โพสท์  06/03/2011 14:42:09

#ความเห็นที่ 35
ได้ความรู้มาก
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : chanonyss@hotmail.com   ผู้โพสท์  23/02/2011 10:21:13

#ความเห็นที่ 34
ดีจังครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : nertt_2228msn.com   ผู้โพสท์  19/02/2011 14:05:45

#ความเห็นที่ 33
ไม่ทราบใครคิด
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  30/12/2010 21:59:46

#ความเห็นที่ 32
สุดยอด มากเลยครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  10/12/2010 15:51:59

#ความเห็นที่ 31
รู้วันนี้เอง ครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  05/11/2010 21:48:49

#ความเห็นที่ 30
ข้อมูลดีมากครับ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปัน ทำต่อไป
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : g,noname@hotmail.co.th   ผู้โพสท์  16/09/2010 16:37:47

#ความเห็นที่ 29
หัวเชื่อน
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  04/09/2010 19:18:40

#ความเห็นที่ 28
สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : เกรียงศัก พิกุลทอง   ผู้โพสท์  14/08/2010 19:44:46

#ความเห็นที่ 27
สุดยอดครับ ยกนิ้วให้เลย แท้ว่าผมจะอายุ12 แต่ผมจะจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : santum11123@hotmail.com   ผู้โพสท์  12/08/2010 09:24:26

#ความเห็นที่ 26
-ขอบคุณพี่ๆ มากคับ ที่นำเอาสิ่งที่ดีๆมาแนะนำ กัน ผมจะจำและนำไปใช้คับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ninja_23@windowslive.com   ผู้โพสท์  10/08/2010 21:57:59

#ความเห็นที่ 25
good
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : kuy.poi@hotmail.com   ผู้โพสท์  21/07/2010 09:08:03

#ความเห็นที่ 24
ความรู้ดีคับจาก ผมช่างยนต์ซาอุ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : fareed.alhasa@hotmail.com   ผู้โพสท์  16/07/2010 23:26:38

#ความเห็นที่ 23
ดีคับผมหาเครื่งยนต์อยู่ด้วย
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : kopknp[   ผู้โพสท์  15/07/2010 07:57:23

#ความเห็นที่ 22
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : @hotmail.com   ผู้โพสท์  06/07/2010 08:59:30

#ความเห็นที่ 21
ทำความเข้าใจกับเครื่องยนย์ได้ง่าย
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : jojizado@htt.com   ผู้โพสท์  21/02/2010 13:01:58

#ความเห็นที่ 20
อันนี้ผมว่า น่าจะลดแหนบแล้วทำการเพิ่มโช๊คเข้าไป เป็นข้างละ2ตัว ก็น่าจะนิ่มน๊ะครับ แถมแป๊กอีกตะหาก
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : @.hotmall.com   ผู้โพสท์  11/01/2010 22:23:53

#ความเห็นที่ 19
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ แต่อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้รถโหลดนิ่มขึ้นกว่าเก่า ใครทราบช่วงบอกหน่อยน่ะค่ะ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : p.keerati@hotmail.com   ผู้โพสท์  10/01/2010 22:55:00

#ความเห็นที่ 18
อยากเห็น ประเทศไทย เป็นผู้ผลิต เครื่องยนตร์ แรงอัดอากาศที่ใช้พัดลมดูดอากาศ เข้าไปเก็บไว้ในถังแล้วจ่ายไปยังกระบอกสูบ จังคับ(ฝีมือโคนไทยค๊าบ)
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : @.hotmell.com   ผู้โพสท์  08/01/2010 16:39:05

#ความเห็นที่ 17
ขอถามเรื่องเครื่องยนต์ 1600 ซีซี mazda 323 ปี 1993 เกียร์ automatic ขอสอบถามดังนี้ครับ 1.น้ำมันเครื่องต้องเติมประมาณ กี่ลิตร 2.รถอายุขนาดนี้ต้องดูแลและบำรุงรักษาส่วนไหนเป็นพิเศษ ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ให้ความรู้อย่างมากครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : somboons1970@hotmail.com   ผู้โพสท์  18/12/2009 22:50:57

#ความเห็นที่ 16
very good
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : anousone_s@yahoo.com   ผู้โพสท์  17/12/2009 17:11:56

#ความเห็นที่ 15
รถมือสองผมอยากได้ช่วยผมหน่อย
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : kaylikety@hotmail.com   ผู้โพสท์  12/11/2009 12:14:14

#ความเห็นที่ 14
ไม่มีเงินจะแต่งได้ไงคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  04/11/2009 15:37:48

#ความเห็นที่ 13
ok..คับใต้สุดในสยาม....
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : nekza03@hotmail.com   ผู้โพสท์  24/10/2009 23:00:33

#ความเห็นที่ 12
ขอบคุณคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : niran-k@hotmail.com   ผู้โพสท์  20/08/2009 14:04:51

#ความเห็นที่ 11
ผมรักเคื่องยนต์ครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : straw_mc@hotmail.com   ผู้โพสท์  26/06/2009 21:41:26

#ความเห็นที่ 10
ดีๆๆ เอกเด็กคอนนิ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : ake_rescue_siam@hotmail.com   ผู้โพสท์  18/06/2009 18:23:05

#ความเห็นที่ 9
ข้อมูลที่ไดน่าสนใจมากครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  21/05/2009 16:09:23

#ความเห็นที่ 8
หรอยแรงงงงงงงงงงงงงงงงง
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : sadnewland1@hotmail.com   ผู้โพสท์  20/05/2009 15:04:21

#ความเห็นที่ 7
ดีมากๆครับถ้ามีการตั้งมาร์คสายพานไทร์มิ่งยิ่งดีมากๆเลยครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : kpi_jty@hotmail.com   ผู้โพสท์  14/05/2009 13:11:58

#ความเห็นที่ 6
คุงคับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : 555@555.com   ผู้โพสท์  29/04/2009 11:50:13

#ความเห็นที่ 5
ดีมากแล้ว ถ้าละเอียดกว่านี้ยิ่งดี
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : myname@ma-ae.com   ผู้โพสท์  10/04/2009 21:25:02

#ความเห็นที่ 4
ขอบคุณมากๆครับ พมได้ประโยชน์มากๆเลย เดียวรอมีเงินก่อนเเล้วจะขอลองไปประกอบรถซักคัน ของคุณมากครับ
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : imposstreet_jakeoff@hotmail.com   ผู้โพสท์  31/03/2009 10:56:01

#ความเห็นที่ 3
ขอบคุณครับ act เชียงใหม่
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : actgolf@hotmail.com   ผู้โพสท์  27/03/2009 13:51:37

#ความเห็นที่ 2
ดีมาก
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ :   ผู้โพสท์  25/03/2009 09:19:29

#ความเห็นที่ 1
ดีมากครับ ขอยกย่องผู้ที่เขียนหรือเปป็นเจ้าของเว็บไซค์นี้ มีประโยชน์มากครับ ขอยกย่อง เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เปิดเจอเว็บนี้
ผู้โพสท์ ผู้โพสท์ : OFF_YAMAHA.SR400@HOTMIL.COM   ผู้โพสท์  26/12/2008 15:27:14

© Copyright ( 2008-2018 ) By Auto2thai.com All Rights Reserved.